Zadejte hledaný výraz
 /Registrovat

Reklamace

REKLAMACE ZBOŽÍ

REKLAMACE PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SOUVISEJÍCÍ USTANOVENÍ

V případě reklamace/vrácení části nebo celé objednávky bude Zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73.

Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění. Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.

Před uplatněním reklamace mějte na paměti níže uvedené body, které mohou být překážkou při uplatnění reklamace: